25 een opmerkelijke vergelijking

‘25 Een opmerkelijke vergelijking’
Stedelijk Museum Den Bosch  voorjaar/zomer 2014

• Maak een tentoonstelling gebruikmakend van de collectie sieraden van het SM-S.
• Gebruik de zoekmachine van het museum om een selectie te maken.
• Probeer wat cijfers uit en kies het cijfer wat de meest diverse resultaten geeft.
• Reduceer de uitkomsten tot 1 woord ieder.
• Maak een contrasterende keuze uit een ander museum..
• Overdenk wat ‘een contrast in keuze’ voor het publiek kan betekenen.
• Bevraag de directeur van het SM-S.
• Pas de tweede regel toe op de zoekmachine van het gekozen museum.
• Ga met het gekozen museum in gesprek.
• Discussieer veelvuldig met de conservator van beide musea.
• Raadpleeg de methode; ‘praktische esthetica’ van HP Bremmer.
• Raadpleeg het literaire Algoritme ‘AL.EX.01’ van HW Werther.
• Overdenk diepzinnig  ‘vergelijken’ als methode voor een hoger doel.
• Vergeet niet ‘poëtische lichtheid’ toe te passen.
• Koop vergelijkbare voorwerpen uit ‘het dagelijkse’ niet meer dan 25,- kosten.
• Maak van de woorden letterlijk sokkels door de woorden te extruderen.
• Gebruik een eigen lettertype.
• Plaats de sokkels zo in de ruimte dat er een rolstoel in kan bewegen.
• Plaats de voorwerpen eenvoudig op de sokkel, bescherm waar nodig.
• Geef minimaal informatie, heb vertrouwen in de toeschouwer.
• Organiseer een feestelijke opening met muziek.
• Organiseer een Salon DinieBesems voor verdieping en actie.
• Test de bevindingen met assistentie van een onderzoeker.
• Vraag een externe professioneel om een tekstuele bijdrage.
• Maak een tijdschrift van de resultaten en organiseer een finissage.
Bedank iedereen en herhaal indien wenselijk.