OIAAIO magazine

OiaaiO is het magazine van Dinie Besems dat met name bedoeld is ter inspiratie. Wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? En waarom informeert OiaaiO dit keer niet? Informeren is benadrukken dat iemand iets niet weet of iets niet zou weten. Je gaat er vanuit dat er iets ontbreekt. Het kan voorkomen dat informeren de mogelijkheden tot verbeelding verkleint omdat je jouw werkelijkheid als de enige echte presenteert. Inspireren komt van het Latijnse ‘in’ en ‘spirare’, letterlijk ‘inademen’. Inspireren is mensen het gevoel geven dat ze zelf iets kunnen en willen gaan doen. Er ontstaat er ontstaat inwendige drang; een lust tot creëren.
OiaaiO laat een inspirerend overzicht zien van de sieraden van Dinie Besems.

klik here to see a preview and/or purchase.